Skip to main content

Konsolidavimas

Sistemos pagalba automatizuojami visi atskaitomybės teikimo etapai, pradedant atskaitomybės šablonų išplatinimu atskaitingoms įstaigoms ir baigiant detalia atskaitomybės duomenų kontrole bei suvestinės atskaitomybės sudarymu.

Sistemos klientai – dideli viešojo sektoriaus departamentai, ministerijos, urėdijos ir kt.